Buchungen unserer Bands direkt per E-mail oder Telefon

--------------------------------------------------------------------------

Übersicht

Channel East Band, Elektropop,Pop,Cover

Channel East underCOVER Cover-Band, 80s, Discofox englisch, ItaloPop

--------------------------------------------------------